Hencor Logo

Hencor Bonsmaras

Agtergrond/Meer oor ons

Hencor Bonsmaras

Die kudde het ontstaan in 1996 met die aanmoediging van wyle Theuns Brits, die ondersteuning van buurman Whellan Simkin en met die aankoop van ons eerste 38 dragtige koeie met 12 kalwers van Norton Thompson in die Oos-Kaap. Daarna is die kudde aangevul met ‘n verdere 12 dragtige koeie uit die Umpukhane kudde van Hans van Rooyen en ‘n verdere 10 dragtige koeie en verse uit die kudde van Oom Viljee Crous van Kroonstad. Na die aankoop van die 10 diere by Oom Viljee Crous en met die aanmoediging van Hennie Snyman van Paradigm Veekundiges, is Hencor Bonsmaras as stoet registreer en het die bouproses begin.

Deur bonsmara teling het ons Johan Myburgh van Kingsheath Bonsmaras, Petrusburg ontmoet. Oor die jare het ons baie goeie vriende geword met Johan en het ons verskeie diere, insluitend bulle, uit sy kudde aangekoop en in ons kudde gebruik. So het Johan op ‘n keer vir ons die geleentheid gegee om vir ons 5 dragtige verse by hom te kom uitsoek teen ‘n baie billike prys. Ons sal hom altyd dankbaar bly vir hierdie gebaar en in die algemeen vir sy goeie gesindheid, sy wysheid wat hy met ons oor die jare gedeel het, sy ondersteuning en sy vriendskap.

Telers en kundiges wie ons oor die jare leer ken het en by wie ons baie geleer het sluit, onder andere in, Whellan Simkin, Dr Petra Kitshoff, Oom Lourie van Reenen, Herman Groenewald, Johan Myburgh,Wyle Oom Jan Theron, Reon Visser, Oom Danie Bosman, Oom PR van Niekerk, Charl Uys, Fourie Scheepers, Hans van Rooyen, Burkhard Herman, Frikkie Kruger, Kit Thompson, Hennie Snyman, Dr Stefan Wessels, Arthur de Villiers (Jnr), Robert Taute, Frans van den Berg, Gert Nel, Willie Snyman, Gerrit van Zyl, Paul Maree, Deon Greyling, Siebert Vermeulen, Jurg Hoffman, Glynn Handley, Ashley Whitfield, Justin Stirk en laaste maar nie die minste, my goeie vriend, Hendri Viljoen. Ons sal hierdie mense altyd dankbaar bly vir hul bydrae tot die vorming van ons denke en opinies in die opbou van die Hencor Bonsmara kudde.

Van die bonsmara bulle uit ander kuddes wat oor die jare ‘n goeie invloed op ons kudde gehad het, is T97-045 uit die kudde van Robert Taute van Vryburg, HP99-025 uit die kudde van Hannes du Preez van Rustenburg, KHB01-15 uit die kudde van Johan Myburgh, WAT04-148 uit die kudde van Frikkie Kruger van Boshoff, PHR05-254 uit die Umphukane kudde van Hans van Rooyen van Clocolan, GCD05-148 uit die kudde van wyle oom Glynn Handley van Bathurst in die Oos-Kaap en FCT11-073 uit die kudde van wyle Kit Thompson van Christiana.
 

Hencor Bonsmaras was voorheen lid van die Mid-Vrystaat Bonsmara Groep, maar het die groep verlaat nadat Hentie in 2007 ernstige gesondheidsprobleme ontwikkel het. Met die genade van ons Hemelse Vader het ons hierdeur gekom en gaan dit sedertdien weer goed en kan ons volle aandag aan die boerdery gegee word.