Hencor Logo

Hencor Bonsmaras

Bemarking

Hencor Bonsmaras bemark die meeste van ons diere direk van die plaas. Dit sluit in bulle sowel as vroulike teeldiere. Kontak ons gerus indien u ‘n behoefte het aan hierdie diere.

Die meeste van ons bulle word ekstensief of semi-ekstensief Fase D getoets. Die minderheid bulle is Fase B getoets. Alle bulle wat bemark word is SP of B generasie en is goedgekeur deur keurders aangewys deur die Bonsmara Genootskap, Bonsmara SA. Bulle is veldaangepas en word in veldkondisie bemark. U het dus die gerustheid dat die bulle relatief maklik in enige omgewing sal aanpas en by u net mooier en sterker sal word as die dag waarop u hulle aangekoop het.  Bulle word vanaf die ouderdom van 2 jaar bemark.

BULLE TANS BESKIKBAAR!

Ons het tans bulle beskikbaar vir bemarking. Alle bulle is op die veld Fase B of D getoets, en is vrugbaar en skoon gesertifiseer. Dit sluit heelwat bulle in wat geskik is vir gebruik op verse en ouderdomme wissel van 2 tot 3 jaar. Ons pryse is billik en ons help graag met aflewering waar ons kan. Kom besigtig gerus ons bulle. Hulle is nie vet gevoer nie, maar is klaar aangepas op die veld en sal by u net mooier word as wat hulle tans is!

Vroulike teeldiere is van tyd tot tyd beskikbaar. Skakel ons gerus. Indien diere nie onmiddelik beskibaar is nie, plaas ons u naam op ‘n lys met u behoefte en kontak u wanneer diere hierdie diere beskibaar is.

Ons bemark ook van tyd tot tyd van ons beter verse jaarliks by die Nasionale Bonsmara Veiling.

As voorbeeld het ons 2 verse by die 2013 Nasionale Veiling, naamlik HC100068 en HC100096.  

HC100068

HC100068 is gekoop deur Arthur de Villiers, wie geen bekendstelling nodig het nie.  Baie dankie vir jou ondersteuning Arthur, ons waardeer dit opreg!

HC100096

HC100096 is gekoop deur Johan Tijssen van Dicla Farm & Seed, Muldersdrift.  Baie dankie ook aan jou vir jou ondersteuing Johan, ons waardeer dit opreg!

Baie dankie….!

Daar is verskeie kommersiele telers wat jaarliks bulle en vroulike diere by ons kom koop.  Die meeste van hierdie telers is van die Dewetsdorp omgewing. Hul volgehoue ondersteuning is vir ons baie belangrik en word hoog op prys gestel!  Baie dankie daarvoor!